Samarbetspartners

SamarbetspartnersEnsam är stark brukar man säga men när det gäller rådgivning till ägarledda företag är vår målsättning att ge bästa möjliga service. Därför tror vi att det är viktigt att ha bra samarbetspartners inom ett flertal olika områden såsom juridik, revision, försäkringar mm.


Juridik


Advokatbyrån Torbjörn Persson


Revision


Klara Siffror AB


Försäkrings- och fondlösningar


SÄKRA i SalaSveriges Redovisningskonsulters Förbund


Vår egen branschorganisation


Klicka på logan för aktuell nyhetsbevakning


 Nygårdsgatan 12, 722 19 Västerås       tel 021-156750        fax 021-156759      info@arosekonomibyra.se

Copyright  ©  2012 Aros Ekonomibyrå AB